Tuyển dụng

Tính toán, thiết kế kết cấu các công trình dân dụng và công nghiệp. Kiểm tra và quản lý hồ sơ thiết kế các công trình, dự án Bóc tách khối lượng dự...
Thiết kế công trình nhà ở dân dụng, biệt thự, nội thất. Triển khai thiết kế bản vẽ kỹ thuật.
Bảng thiết kế 2Bảng thiết kế 2Bảng thiết kế 2Bảng thiết kế 2Bảng thiết kế 2Bảng thiết kế 2Bảng thiết kế 2Bảng thiết kế 2Bảng thiết kế 2Bảng...